Pristup Kalniku

Kalničko gorje - Općenito

Postoji nekoliko prilaza vrhu Kalničke gore. Najkraći pješački prilaz je iz sela Kalnik, a do planinarskog doma vodi i asfaltirana cesta s južne strane Kalnika koja je prohodna i za autobuse. Sa sjeverne strane postoje makadamske ceste kojima se može skratiti prilaz, a jednom od njih preko Ljublja može se prijeći i na južnu stranu gdje se spaja na cestu koja od sela Kalnik vodi do planinarskog doma.


Početne točke za pješačke prilaze su: Križevci, Vukovac, Gornja Rijeka, Novi Marof i Varaždinske Toplice.

KRIŽEVCI (136 m) su stari povijesni gradić koje je od 1225. »slobodni kraljevski grad«. Poslije je bio važan kao središte županije, a i sada je središte županije. U Zakmardijevoj ulici vide se tragovi starih gradskih vrata iz vremena kada su Križevci bili utvrđeni. U Crkvi Sv Križa iz 11. st., po kojoj su Križevci dobili ime, održao je Hrvatski sabor 38 sjednica, među njima i poznati Krvavi sabor Križevački 1397., kada je kralj Sigismund dao pogubiti bana Lackovića i njegove pristaše.
GORNJA RIJEKA nalazi se pod južnom padinom Maloga Kalnika. Naselje je poznato po slikovitom dvorcu obitelji Erdödy, u kojoj je od 1858. živjela grofica Sidonija Rubido Erdödy, prva hrvatska operna pjevačica, koja je i pokopana u mjesnoj crkvi. Ona je u dvorcu u Gornjoj Rijeci prva otpjevala stihove hrvatske himne.

 
Iz drugih planinarskih portala