Redovna, izborna skupština društva 2015.

Planinarski ormarić - Vijesti

U planinarskom domu na Kalniku održana je redovna i izborna skupština društva. Na skupštini je svečano obilježena velika obljetnica 80 godina od izgradnje i otvaranja Planinarskog doma na Kalniku. Dom je svečano otvoren 23. lipnja 1934. godine. Pročitano je izvješće o događajima koji su prethodili donošenju odluke o izgradnji doma na Kalniku te kronološki pregled bitnih događaja iz njegove povijesti. Svi događaji i akcije u ovoj godini posvećeni su upravo toj velikoj obljetnici, a što je nastavak proslave koju smo započeli prošle godine kada je društvo proslavilo 90 godina od osnivanja društva (04.09.1924.g.).

IMG_7338_Custom

Na skupštini je izglasan novi statut društva radi usklađenja sa novim Zakonom o udrugama. Od bitnih novosti treba istaknuti obvezu biranja likvidatora društva koji zastupa društvo u slučaju likvidacije, zatim je odlučeno da društvo ima jednog zamjenika predsjednika umjesto dvojicu kao do sada te su pojašnjene pojedine odredbe za koje je do sada bilo nedoumica pri njihovom tumačenju. Statut je napravljen u cijelosti prema predlošku HPS-a.

Izabrano je i novo vodstvo društva a čine ga: predsjednik Zdravko Petrinec, zamjenik predsjednika Lujo Konfic, Nadzorni odbor: Krunoslav Ružić, Vesna Sokač i Zdravko Gašparović te Upravni odbor: Dario Banić, Marijan Dimač, Stjepan Jembrek, Ana Jurković, Hrvoje Miško, Andrea Mrazović, Nada Prekomorec, Dalibor Wolf i Dražen Zemun. predstavnik u ZPP-u je Stjepan Jembrek, predstavnik u HPS-u je Dario Banić te predstavnik u Zajednici udruga Grada Križevci Ana Jurković.

Nakon svečanog dijela nastavljeno je druženje uz tradicionalni planinarski ručak.

IMG_7339_Custom

Tekst i foto: Hrvoje Miško

 
Iz drugih planinarskih portala