Stari grad Čanjevo

Kalničko gorje - Općenito

Ruševine Starog grada Čanjevo nalaze se u općini Visoko na stijeni iznad mjesta Čanjevo.

Početkom 16. stoljeća Osmanlije su u svojem osvajačkom pohodu prema zapadnoj Evropi počeli ugrožavati i carski Beč te je 1522. godine osnovana tzv. Vojna krajina odnosno Granica za obranu protiv Turaka. Zagreb je u to vrijeme bio glavni grad Granice, a njegovom osiguranju služilo je sedam utvrđenih mjesta od kojih je jedno i Čanjevo. Položaj utvrde na središnjem i najvišem vrhu hrpta brda Ribelj govori o promišljenom smještaju koji zadovoljava vojno obrambene i geostrateške uvjete. Čanjevačka utvrda (castrum Chanyo) spominje se 1598. godine.


Utvrda se nalazi iznad sela na središnjem vrhu brda Ribelj koje pripada jugozapadnim obroncima Kalničkog gorja, na oko 320 m nadmorske visine. Fortifikacija potječe vjerojatno iz 13. stoljeća, bila je složenijeg tlocrta s glavnim objektom na središnjem vrhu i ulaznim dijelom na sjevernom manjem platou.

Središnji dio utvrde veličine je oko 30´15 m, na najvišoj južnoj točki nalazila se branič kula, a sa sjeverne strane je bio prilazni put. Sa zapadne strane još uvijek je očuvan dio obrambenog bedemskog plašta u duljini od oko 15 m. Debljina zidova kreće se od 1,7 m do preko 2 m u podnožju. Bedem je mjestimično očuvan do visine od 5 m. Sjeverno od središnjeg prostora, odvojena blagim prijevojem koji je izvorno bio obrambeni jarak, nalazi se mala uzvisina na kojoj su također nađeni ostaci zidova, što ukazuje da se i tu nalazi dio kompleksa utvrde Čanjevo.

Na lokalitetu je osim srednjovjekovnog stakla, keramike i opeka nađena i prapovijesna keramika, pa se na ovom mjestu nalazi i prapovijesni lokalitet.

Južni vrh brda je uništen radom aktivnog kamenoloma. 1998. godine konstatirano je teško oštećenje lokaliteta i arhitekture izazvano strojnim probojem puta i geološkim bušenjem u prostoru utvrde, a zbog namjere da se i na ovom mjestu pristupi eksploataciji kamena. Površinski arheološki sloj u potpunosti je uništen, a oštećeni i razvaljeni su zidovi ulaznog prostora i branič kule, te probijen bedemski plašt. Iako je lokalitet već oštećen, trebalo bi ga zaštititi kako bi se spriječile daljnje devastacije i eventualno širenje kamenoloma. (izvor: http://visoko.hr)

Iskapanja i uređenje vrši muzej iz Varaždina.

 

 
Iz drugih planinarskih portala